De Sluimercommissie

Over de Sluimer-commissie lijken hier en daar misverstanden te bestaan. Deze commissie heeft geen (noch ambieert) beslissingsbevoegdheid op welk terrein dan ook. Nee, de Sluimer-commissie bemoeit zich niét met de audities/rolverdeling. Zij adviseert, enthousiasmeert, sust, hint, zeurt waar nodig, met als enige doel dat de Honorairentravestie van de eerste vergaderingen tot de laatste voorstelling zo prettig mogelijk zal zijn.

De Sluimer-commissie werd opgericht na de Honorairentravestie 1991 (Ladies’ Blues) door de honorairen Gerrit van Essen en Jeroen Jagers, waarna het honorair Donatus Thöne zich aanmeldde als secretaresse-zonder-spreekbevoegdheid (genaamd: Dolly). Reden voor oprichting was dat bij honorairentravestieën vaak dezelfde fouten of goedbedoelde vergissingen worden gemaakt, terwijl dit zo onnodig is omdat we het immers elke vijf jaar weer doen. Vieze broodjes bij een repetitie hoeven niet vies te zijn en het vreet aan het moreel; dat soort simpele dingen.

Tijdens de Honorairentravestie 1996 (Carmen) bleek de Sluimer-commissie inderdaad een prettige functie te vervullen. Ze drong aan op vergaderingen/gesprekken waar nodig, hielp daadwerkelijk met dingen die honorairen-acteurs normaal gesproken niet hoeven te doen, en als een soort “vliegende keep” bemoeiden ze zich op een zachte manier met van alles. Wel vond de Sluimer-commissie zelf dat voor de volgende periode het nog beter zou zijn als er honorairen van wat meer verschillende leeftijden in de commissie zitting zouden hebben. Na de Carmen werden het Eerelid Brey en de Honorairen Eykman en Balemans gevraagd toe te treden…

Het is goed mogelijk dat de Sluimercommissie door de jaren heen zal uitgroeien tot een “te groot” gezelschap. Dat is helemaal niet erg. Hoe meer en hoe actiever Honorairen betrokken zijn bij de Travestie, hoe beter. De Sluimer-commissie kent intern geen hiërarchie. Bij de meeste vergaderingen is de president van de commissie aanwezig. U kunt te allen tijde bij de Sluimer-commissie terecht met uw vragen, ongenoegen, psychische problemen, liefdesverdriet of ruzies. De laatste roddels zijn ook zeer welkom.