Geschiedenis

Op 4 februari 1879 werd door een 7-tal verlichte lieden het Utrechtsch Studenten Tooneel opgericht. Het succes van het prille tooneelgezelschap was enorm en onmiddelijk; in de navolgende jaren speelde het U.S.T. een groot aantal voorstellingen. De opvoering van Oedipus in 1891 was een primeur voor Nederland, evenals de bejubelde Lucifer-voorstellingen in 1904, waarmee voor het eerst in meer dan tweehonderd jaar weer een toneelstuk van Vondel werd uitgevoerd in Nederland. Vermeldenswaardig is ook het succes van Goethes Egmont in 1929. In 1979 tourde het U.S.T. met het zelfgeschreven toneelstuk Als Oranje zwijgt door Nederland, en kreeg de Praesident van de commissie in de Utrechtse Stadsschouwburg in het bijzijn van koningin Juliana het predicaat ‘Koninklijk’ overhandigd. Sindsdien heet ‘s lands oudste studententoneelgezelschap het Koninklijk Utrechtsch Studenten Tooneel.